O wydawnictwie

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku istnieje od 2002 roku. Mieści się w siedzibie uczelni w sali nr 014. Nakładem wydawnictwa ukazują się monografie, podręczniki akademickie, zeszyty naukowe oraz materiały pokonferencyjne. Profil wydawnictwa związany jest z profilem kształcenia Wyższej Szkoły Zdrowia. Współpracujemy przede wszystkim z autorami będącymi jednocześnie wykładowcami naszej uczelni, aktualnymi lub byłymi. Celem naszej działalności jest dotarcie do jak największej rzeszy czytelników, pomoc naszym studentom, stworzenie możliwości wydawniczych pracownikom naukowym naszej uczelni oraz wsparcie ich pracy naukowo – badawczej. Jesteśmy otwarci na ciekawe, oryginalne projekty wydawnicze i zapraszamy do współpracy. Dokładamy starań, aby wydawane przez nas publikacje prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Autorom zapewniamy:

  • solidne opracowanie redakcyjne,
  • projekt graficzny i estetyczną kolorową okładkę,
  • komputerowy skład i łamanie,
  • kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni,
  • opiekę edytorską.

Aktualnie nasza oferta wydawnicza liczy blisko 30 tytułów, a kolejne znajdują się w przygotowaniu. Ufamy, że z każdym nowym tytułem trafiać będziemy do jeszcze większej liczby czytelników. Publikacje wydawnictwa można nabyć bezpośrednio w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia oraz drogą wysyłkową, składając zamówienie poprzez Internet. Wysyłkę książek realizujemy za zaliczeniem pocztowym, a koszty przesyłki ponosi kupujący.