Oferta wydawnicza

 

KOŃCZYNY – PRZEDMIOT SPECJALIZACJI WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH O ZDROWIU
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN: 978‒83‒948732‒2-6
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 2019.
POBIERZ
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oddaje w Państwa ręce publikację: „Kończyny – przedmiot specjalizacji we współczesnych naukach o zdrowiu”. Jest to kolejna mo­nografia wydana przez naszą uczelnię, jednak pierwsza po zmianie nazwy z Wyższej Szkoły Zarządzania na Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku. Nowa nazwa uczelni w pełni obrazuje kierunki rozwoju, którymi pragniemy podążać.
Publikacja w całości poświęcona jest wyłącznie tematyce kończyn. Co ważne – skupia się nie tylko na ich podłożu zdrowotnym, lecz także ukazuje je w aspekcie estetycznym. Na książkę składa się dwanaście artykułów dotyczących kończyn górnych i dolnych, zarówno w ujęciu fizjoterapeutycznym, jak i kosmetologicznym.
WIELOASPEKTOWOŚĆ PRACY KOSMETOLOGA
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA, AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN: 978-83-948732-1-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2017.
POBIERZ
Oddawana w Państwa ręce publikacja „Wieloaspektowość pracy kosmetologa” to już druga monografia dotycząca nauk o zdrowiu wydawana dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Obydwie uczelnie otrzymały uprawnienia do kształcenia na kierunku kosmetologia w 2010 roku i od tego momentu nieustannie budują swoją pozycję na polu edukacyjnym i naukowym.
Wykładowcy obu uczelni przygotowali jedenaście rozdziałów dotyczących anatomii, problemów skórnych i nowoczesnych metod ich rozwiązywania np. zastosowania laserów, chorób, endokrynologicznych i zaburzeń odżywiania, powodujących zmiany skórne, substancji stosowanych w kosmetykach, a także wykształcenia.
CHOROBY XXI WIEKU – WYZWANIA W PRACY FIZJOTERAPEUTY
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN: 978-83-948732-0-2
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2017.
POBIERZ
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, kontynuując tradycję wydawniczą, oddaje w Państwa ręce monografię: „Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty”. To kolejna publikacja na temat zdrowia, a pierwsza w całości poświęcona zagadnieniom fizjoterapii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy chorób występujących w społeczeństwie w XXI wieku, z którymi mierzą się fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy. W części drugiej zgromadzono rozdziały przedstawiające problemy, stojące przed współczesnym fizjoterapeutą. Mamy nadzieję, że w naszej monografii znajdą Państwo interesujące dla siebie tematy.
WSPÓŁCZESNA PROBLEMATYKA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
RED. NAUK. MARCIN GERYK, ARLETA PŁAWSKA
ISBN: 978-83-926884-7-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2016.
POBIERZ
Oddajemy do rąk czytelników monografię pt. „Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych”. To kolejna publikacja Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, złożona z 9 rozdziałów, w których autorzy poruszyli różnorodną tematykę z zakresu administracji i zarządzania, z uwzględnieniem zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności pochylono się nad zagadnieniami prawa gospodarczego, celnego i finansowego.
ŻYWIENIE A ŚRODOWISKO
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN: 978-83-926884-3-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2016.
POBIERZ
Oddajemy w Państwa ręce monografię „Żywienie a środowisko”. To już druga publikacja poświęcona problemom zdrowia. Autorzy dziewięciu rozdziałów znajdujących się w naszej monografii przybliżają zagadnienia kształtowania jakości żywności i jej wpływ na środowisko naturalne, rolę wody w środowisku i żywieniu oraz problemy z jej dostarczeniem, szczególnie u osób starszych. Zanalizowano niewłaściwe zachowania żywieniowe u seniorów. Poruszono problem zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych diet wśród dzieci i młodzieży. Opisano również, jaki wpływ na stan naszego zdrowia, również skóry, może mieć niewłaściwa dieta. Mamy nadzieję, że publikacja „Żywienie a środowisko” będzie interesującą lekturą, szczególnie dla osób zajmujących się na co dzień dietetyką i promocją zdrowia.
SKRYPT DO ĆWICZEŃ Z FARMAKOLOGII
MICHAŁ WICIŃSKI, ALEKSANDER MARCINIAK
ISBN: 978-83-942432-1-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
POBIERZ
Skrypt został zaplanowany jako zbiór wiadomości z zakresu farmakologii na poziomie podstawowym. Jego odbiorcami jesteście Wy – studenci kierunków medycznych. W przyszłości zmierzycie się z problemami farmakoterapii w określonych jednostkach chorobowych. Ten skromny skrypt pomoże usystematyzować wiedzę, a po latach i w chwilach wątpliwości, da wskazówki, którą ścieżkę terapii farmakologicznej wybrać.
ZNACZENIE RACJONALNEGO ŻYWIENIA W EDUKACJI ZDROWOTNEJ
RED. NAUK. AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN: 978-83-926788-7-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.
POBIERZ
Badania ukazują wciąż narastający problem nadwagi i otyłości, który jest początkiem wzrostu występowania chorób cywilizacyjnych. Jesteśmy przeświadczeni o konieczności kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych, podnoszenia poziomu wiedzy w celu właściwego dokonywania indywidualnych wyborów żywieniowych. Cytując słowa Hipokratesa: „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek twoją żywnością”.
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
RED. NAUK. AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN: 978-83-926788-6-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.
POBIERZ
Zdrowie jest największą wartością, jaką posiadamy. Dbanie o zdrowie swoje i najbliższych nam ludzi to jedno z podstawowych zadań wszystkich żyjących w danej społeczności. Należy jednak pamiętać, że działania skupiające się tylko na jednej sferze człowieka przynoszą mniejsze korzyści i efekty. Dzięki podejściu holistycznemu możemy osiągnąć sukces w zakresie zdrowia – dbania o nie, utrzymania i jego poprawę. Aby prowadzić działalność prozdrowotną potrzebna jest wiedza i umiejętności, a najważniejszym narzędziem w osiągnięciu celu jest współczesna edukacja zdrowotna, która wykorzystuje elementy wielu nauk medycznych, społecznych i pedagogicznych.
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
RED. NAUK. MICHAŁ WICIŃSKI
ISBN: 978-83-926788-2-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.
POBIERZ
Najnowsza monografia Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie to zbiór artykułów będących wynikiem badań nad zagadnieniami, z którymi można się spotkać w codziennej profilaktyce zdrowotnej. Publikacja przybliża historię masażu klasycznego, jednak większość artykułów dotyka kwestii praktycznych. Sięgając po nią, czytelnik poszerzy swoją wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych (raka szyjki macicy, choroby wieńcowej) oraz alkoholowego zespołu płodowego. Dużo uwagi poświęcono zmianom skórnym – będącym wynikiem zarówno przyjmowania leków, jak i różnorodnych chorób (m.in. chorób wątroby). W książce opisano także wykorzystanie jonoforezy w kosmetologii. Do sięgnięcia po nią zapraszamy wszystkich, którym nie obce są współczesne problemy profilaktyki zdrowotnej.
MIEJSCE NAUK O ZDROWIU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. ASPEKT TERAPEUTYCZNY, PIELĘGNACYJNY I ORGANIZACYJNO-PRAWNY
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-2-6; 978-83-926788-5-4
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.
CENA: 40,00 zł
Proponowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku i Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie monografia stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na publikacje z dziedziny fizjoterapii i kosmetologii. Różnorodność i wielość omawianych w niej kwestii wynika z dużej liczby zagadnień wchodzących w zakres tych nauk, przede wszystkim fizjoterapii.
Ze wstępu:
Zdrowie i piękno to wartości, które nie mają ceny. Jedno zależy od drugiego, nie można być bowiem pięknym, nie będąc zdrowym. Nie da się przecenić znaczenia fizjoterapii i kosmetologii dla zdrowia i urody. Kult tych dwóch wartości we współczesnym świecie, w zetknięciu z chorobami cywilizacyjnymi, postępującą otyłością, starzejącym się społeczeństwem, staje się przyczyną rosnącego zapotrzebowania na pomoc fizjoterapeutów oraz kosmetologów. Stąd koniecznym jest kształcenie kolejnych zastępów specjalistów z tych dwóch dziedzin.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI
MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-7378-691-2
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
Nakładem Oficyny Wydawniczej SGH w Warszawie ukazała się monografia kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.
Niniejsza monografia opiera się na analizie teoretycznej światowych źródeł literaturowych oraz wynikach badań nad społeczną odpowiedzialnością uczelni, opublikowanych w książce M. Geryka „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań” Autor podjął próbę oceny, na ile stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności może wpłynąć na poprawę efektywności zarządzania.
Jest to pierwsze opracowanie przedstawiające w sposób kompleksowy zagadnienie społecznej odpowiedzialności uczelni. Autor wyraża przy tym nadzieję, że istota i znaczenie problemu wzbudzą żywe zainteresowanie i uwagę zarządzających uczelniami i przyczynią się do podniesienia poziomu wrażliwości społecznej instytucji edukacyjnych.
BIOCHEMIA – skrypt dla studentów kierunku kosmetologia
ANNA BARAŃCZYK-KUŹMA
ISBN: 978-83-926788-1-6
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2012
CENA: 15,00 zł
Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku kosmetologia. Zawiera tematy wykładów, szczegółowy program zagadnień omawianych podczas seminariów oraz przykładowe pytania egzaminacyjne. Skrypt ma pomóc w wybraniu z zalecanych podręczników zagadnień niezbędnych do opanowania programu biochemii.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI
RYSZARD CYMERMAN, JOANNA CYMERMAN
ISBN: 978-83-926788-8-5
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2011
CENA: 25,00 zł
(dla studentów WSIiZ i WSZ 18,00 zł)
Nakładem wydawnictwa Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie ukazała się książka autorstwa Ryszarda Cymermana i Joanny Cymerman pt. „Opłaty za korzystanie z przestrzeni”. W oddawanej do rąk czytelników pozycji, omówiona została problematyka związana z posiadaniem i dysponowaniem prawami do nieruchomości, gospodarowaniem publicznymi zasobami nieruchomości, przeprowadzaniem procesów rozwojowych (deweloperskich) oraz obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.
Autorzy opracowania w przejrzysty i uporządkowany sposób przedstawiają klasyfikację opłat za korzystanie z przestrzeni oraz wskazują ich miejsce w procesie jej rozwoju. Gruntowna znajomość tej tematyki może usprawnić, zracjonalizować i podnieść efektywność działań, wpływając na profesjonalizm w wykonywaniu zawodu.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI W PERCEPCJI JEJ INTERESARIUSZY. RAPORT Z BADAŃ
MARCIN GERYK
English
ISBN: 978-83-7378-567-0
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2010
CENA: 30,00 zł
Nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej ukazała się kolejna monografia kanclerza dra Marcina Geryka: „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań”, będąca efektem wielostopniowego badania pod tym samym tytułem, a zrealizowanego w latach 2007-2010 pod kierownictwem dra Marcina Geryka.
Opracowanie zawiera oryginalne, ciekawe wyniki badań empirycznych i wzbogaca dotychczasową wiedzę na temat postrzegania przez różne środowiska w Polsce i za granicą społecznej odpowiedzialności szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. [z recenzji prof. zw. dra hab. Mirosława Szredera]
Raport jest cennym źródłem informacji dotyczących pojmowania i respektowania koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni krajowych i zagranicznych. Badania mają oryginalny i wręcz pionierski charakter, a ich wyniki mogą być podstawą do tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie praktycznej realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności szkół wyższych. [z recenzji prof. zw. dra hab. inż. Jana Skalika]
BIBLIOTEKARZ: ZAWÓD CZY POWOŁANIE
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-4-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010
CENA: 25,00 zł
Oddawana do rąk czytelników publikacja to zbiór artykułów będących owocem wymiany doświadczeń bibliotekarzy – praktyków z wieloletnim stażem.
Determinanty wyboru zawodu bibliotekarza, studia bibliotekoznawcze a realia pracy zawodowej, osobowość bibliotekarza, nowe wyzwania w zawodzie, zewnętrzny wizerunek pracownika nowoczesnej biblioteki, metody właściwej rekrutacji pracowników, ocena mierzalnych i niemierzalnych aspektów pracy bibliotekarzy, przyszłość bibliotekarstwa dziedzinowego to jedne z wielu tematów, jakimi zajęli się autorzy tekstów publikowanych w niniejszej monografii.
Ufamy, że prezentowana publikacja stanie się inspiracją do rozwoju i działania szerszego kręgu bibliotekarzy.
PIOTR GIRUĆ
GIEŁDY TOWAROWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
ISBN: 978-83-926884-1-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010
nakład chwilowo wyczerpany
Książka ta jest rezultatem doświadczeń zebranych podczas badań giełd towarowych w Polsce i na świecie. Stanowi podsumowanie dotychczasowych obserwacji autora, które fragmentarycznie pojawiły się w artykułach naukowych i raczej sygnalizowały problem, niż go rozwijały. Zagadnienie ryzyka zmienności cen towarów rolnych nie jest nowe, stąd cały czas trwają poszukiwania optymalnych metod ich ustalania. Jedną z propozycji jest zastosowanie transakcji terminowych w rolnictwie w oparciu o istnienie mechanizmów wykorzystywanych przez giełdy towarowe.
ORGANIZACJA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-8-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010
CENA: 35,00 zł
Niniejszą monografię tworzą artykuły autorstwa wielu wybitnych specjalistów z dziedziny zarządzania z ośrodków akademickich z całej Polski. Odnajdziemy w nich próbę diagnozy oraz gotowe odpowiedzi na wiele ważkich pytań dotyczących współczesnych organizacji.
W opracowaniu przeanalizowano zagadnienia dotyczące przemian cywilizacyjnych w odniesieniu do modeli i strategii zarządzania. Opisano aspekt zmiany jako reakcji na kryzys w otoczeniu organizacji oraz podjęto tematykę roli i wpływu społecznej odpowiedzialności oraz rosnącej świadomości interesariuszy na kształtowanie strategii zarządzania organizacjami.
Zagadnienia te przedstawiono w czterech rozdziałach: zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania współczesnej organizacji, rola czynnika ludzkiego we współczesnej organizacji, społeczne aspekty rozwoju współczesnej organizacji oraz czynniki decydujące o sprawności zarządzania organizacją.
Autorzy mają nadzieję, że treści zawarte w publikacji staną się przyczynkiem dalszych badań, a także posłużą menedżerom w praktycznych działaniu.
STRATEGIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ
W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

RED. NAUK. MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-926884-0-2
ISBN: 978-83-926788-4-7
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2009
CENA: 25,00 zł
Publikacja ta jest próbą aktywizacji środowiska pracowników administracyjnych do pracy naukowej, próbą przełożenia na teorię doświadczenia praktycznego w zarządzaniu poszczególnymi działami uczelni.
Artykuły uszeregowano w trzy bloki tematyczne. W rozdziale pierwszym omawiane jest zagadnienie wizerunku uczelni jako elementu strategii marketingowej, rozdział drugi dotyczy problematyki jakości usług edukacyjnych, w części trzeciej omówiono czynniki sprawnego zarządzania uczelniami.
Monografia jest adresowana do osób zawodowo związanych ze środowiskiem akademickim, a także wszystkich osób zainteresowanych systemem szkolnictwa wyższego.
UMIEJĘTNOŚĆ STUDIOWANIA
RED. NAUK. KRZYSZTOF WIERZBICKI I MARCIN GERYK
ISBN: 978-83-913162-9-0
ISBN: 978-83-926788-0-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2008
CENA: 19,00 zł
Autorzy, świadomi, że każdy ma inne predyspozycje do odbioru wiedzy, która go zainspiruje do dalszego działania, a także, że każdy musi metodą prób i błędów znaleźć swój własny styl uczenia, oddają do Państwa rąk prezentowaną publikację. Obok wyjaśnienia praktycznych zagadnień studiowania: opisu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, elementów metodyki pracy umysłowej, pisania prac dyplomowych, praw i obowiązków studenta, jej celem jest motywowanie studentów do zdobycia dyplomu.
To krótkie kompendium wiedzy potrzebnej każdemu studentowi.
ZESZYT NAUKOWY NR 2 WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
ISSN: 1732-2510
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2006
CENA: 20,00 zł
Do rąk czytelników oddajemy Zeszyt Naukowy Nr 2 Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku zawierający jedenaście artykułów pracowników dydaktycznych WSZ.
Podobnie jak w Zeszycie Nr 1 tematyka tych prac jest ogromnie zróżnicowana. Poruszana jest tutaj tematyka teorii chaosu deterministycznego, komunikacji gospodarczej, internetu, zarządzania zmianami, szkolnictwa wyższego, rynków finansowych, reformy systemu ubezpieczeń, a także zmian w funkcjonowaniu polskich służb celnych. Wspólnym jej mianownikiem jest zainteresowanie „zmianą”- zrozumieniem jej fenomenu, znalezieniem metod jej efektywnej realizacji.
Publikacja ta może służyć zarówno nauczycielom akademickim jako przydatne narzędzie umożliwiające wspomaganie procesu nauczania, jak również praktykom życia gospodarczego, a także studentom, poszerzając ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, przydatną w obecnej lub przyszłej praktyce zawodowej.
BARBARA WOLNIK
ELEMENTY MATEMATYKI – ZESZYT ĆWICZEŃ
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2005
ISBN: 83-913162-4-6
CENA: 20,00 zł
Niniejszy zeszyt ćwiczeń z elementów teorii macierzy i wyznaczników jest opracowany z myślą o studentach wszelkich kierunków ekonomicznych, którzy to spotykając się z matematyką na pierwszym roku studiów, dostają zazwyczaj niewiele godzin zajęć na opanowanie dość obszernego materiału.
Z tej to przyczyny, prezentowany tu zeszyt ćwiczeń zawiera dodatkowo wszystkie potrzebne treści wykładowe w zakresie wymaganym na większości kierunków ekonomicznych i to przedstawione przy użyciu możliwie prostego języka, bardziej przypominającego dialog ze studentami podczas wykładu, niż suche podręcznikowe regułki.
Dzięki temu samodzielne przerobienie całego zeszytu nie jest rzeczą skomplikowaną, a gwarantuje zdobycie wymaganych podstaw omawianej teorii. Studentom kierunków o szerszym zakresie materiału zapewnia natomiast możliwość swobodnego korzystania z bardziej zaawansowanych podręczników.
EUGENIUSZ PERYCZ
PROPEDEUTYKA PROGNOZOWANIA STRATEGICZNEGO
ISBN: 83-913162-8-9
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2005
CENA: 20,00 zł
Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych i technologicznych podstaw procesu prognozowania długookresowego oraz praktycznego zastosowania wybranych metod stosowanych w zagadnieniach strategicznych rozwoju gospodarczego.
Rozdziały pierwszy i drugi obejmują podstawy teoretyczne. Omówiono w nich podstawowe definicje, podstawy i cele prognoz długookresowych typu strategicznego, uzasadniających podejmowanie decyzji rozwojowych.
Dwa następne rozdziały, trzeci i czwarty, przedstawiają sposoby zastosowania wybranych metod prognostycznych w praktyce szczególnie małych przedsiębiorstw. Znalazły się tu omówienia metod zarówno matematycznych (metoda inwariancji i trendów rozwojowych), jak i niematematycznych (metody delfickie, metoda scenariusza, metoda SWOT, burza mózgów).
Szczególną uwagę poświęcono w pracy uzasadnieniom prezentowanych tez, uzasadnieniom opartym przede wszystkim na konkretnych dowodach.
ZESZYT NAUKOWY NR 1 WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
ISSN: 1732-2510
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2005
CENA: 28,00 zł
Zeszyt Naukowy Nr 1 Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku zawiera siedemnaście artykułów. Wszyscy autorzy są pracownikami dydaktycznymi WSZ.
Tematyka tych prac jest ogromnie zróżnicowana, jak różnorodna jest oferta edukacyjna naszej Uczelni.
W prezentowanym Zeszycie Naukowym znajdują się prace dotyczące bankowości inwestycyjnej, kwestii prawnych, podatkowych, celnych, technologii internetowych i informatycznych, zarządzania zmianami i innowacjami, a także omawiające skutki inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, instrumenty zrównoważonego rozwoju, stosunki Polski z Republiką Togijską czy tożsamość miasta i rozwój demokracji ludowych.
Publikacja ta może służyć zarówno nauczycielom akademickim jako przydatne narzędzie umożliwiające wspomaganie procesu nauczania, jak również praktykom życia gospodarczego, a także studentom, poszerzając ich wiedzę ogólną i specjalistyczną, przydatną w obecnej lub przyszłej praktyce zawodowej.
JERZY KASZUBOWSKI
WYKORZYSTANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
ISBN: 83-913162-3-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2004
CENA: 28,00 zł
Książka niniejsza jest podręcznikiem do przedmiotu wykładanego na uczelniach ekonomicznych, a nazywanego najczęściej Analizą ekonomiczną w zarządzaniu i ma służyć studentom studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich: dziennych, wieczorowych oraz zaocznych.
Zaprezentowane w podręczniku zagadnienia stanowią niezbędną bazę umożliwiającą dokonywanie poprawnych analiz w podstawowym zakresie. Najczęściej omawiane w trakcie ćwiczeń tematy, dla lepszego ich zrozumienia, zostały wzbogacone licznymi przykładami liczbowymi.
MATERIAŁY Z KONFERENCJI ZARZĄDZANIE KADRAMI W DOBIE INTEGRACJI Z UE ZORGANIZOWANEJ PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU
ISBN: 83-913162-7-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2003
CENA: 28,00 zł
Prezentowany zbiór prac, przygotowany został przez pracowników naukowych, specjalistów przedmiotów związanych z zarządzaniem kadrami, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zamieszczone referaty są wynikiem studiów nad różnymi aspektami zarządzania kadrami i prezentują autorskie spojrzenie na omawiane zagadnienia.
Prezentowany zbiór prac, z całą pewnością zainteresuje obszerną grupę osób, zarówno studentów, którzy w przyszłości spróbują wykorzystać wskazówki prelegentów, jak i osoby już zarządzające kadrami.
Opracowanie zawiera szesnaście referatów, obrazujących, w bardzo szerokim zakresie, problem zarządzania kadrami.
JERZY KASZUBOWSKI
ZASTOSOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ WYŻSZĄ
ISBN: 83-913162-2-X
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2003
CENA: 28,00 zł
Szkoły wyższe są jednostkami nie tylko prowadzącymi działalność naukową i dydaktyczną, lecz także osiągającymi wyniki ekonomiczne. Można je zatem traktować jako specyficzne podmioty gospodarcze, dla których analiza finansowa jest istotnym instrumentem przydatnym w zarządzaniu.
W książce tej czytelnik znajdzie podstawowe narzędzia analizy finansowej, służące ocenie działalności gospodarczej szkół wyższych. Zaprezentowana w pracy wiedza teoretyczna jest bogato zilustrowana przykładami liczbowymi.
Opracowanie adresowane jest zarówno do osób podejmujących decyzje zarządcze, jak i do osób zajmujących się działalnością administracyjną w szkołach wyższych.
JURIJ GŁAZUNOW
LOGIKA OPRACOWANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
ISBN: 83-913162-6-2
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2002
nakład chwilowo wyczerpany
Teoria opracowania regionalnych programów rozwojowych jest w nowoczesnej ekonomii dziedziną nową i niemal niezbadaną. Przyczyna tego faktu tkwi w szybko zmieniających się warunkach politycznych i gospodarczych. Dlatego w dzisiejszych czasach każde nowe podejście do opracowania narzędzi badań wspólnot lokalnych jest jak najbardziej wskazane.
Autor niniejszej monografii uznał, że jednolitą metodą analizy regionalnych problemów rozwojowych jest programowanie celowe. Tłumaczeniu jego treści i sposobów zastosowania na poziomie regionalnym służy niniejsza książka.
ANDRZEJ BALICKI
ANALIZA RYNKU
ISBN: 83-913162-1-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
Znajomość zjawisk rynkowych stanowi podstawę podejmowania decyzji rynkowych przez różnych uczestników rynku: konsumentów, podmioty gospodarcze czy też instytucje rynkowe, dla których zakres potrzebnej wiedzy i zasób informacji jest adekwatny do skali i wagi tych decyzji. Mimo, iż analizę rynku powinien przeprowadzić specjalista-analityk, znający metodologię badań rynkowych, podstawowa wiedza z tego zakresu należy do kanonu wykształcenia ekonomicznego. Problemy analizy rynku od strony merytorycznej należą do ekonomii, zaś od strony metodologii przede wszystkim do dyscyplin ilościowych: statystyki, ekonometrii, matematyki stosowanej. Nie ma analizy rynku bez ekonomicznego problemu, ale także nie ma jej bez odpowiedniej metodologii badania.
W książce tej znajdzie Czytelnik przystępne omówienie wybranych zagadnień, które składają się, obok innych, na wiedzę określaną terminem analiza rynku.
WITOLD NIERZWICKI, MARIA RICHERT
EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ISBN: 83-913162-0-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
Wiele czynników decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. W ostatnich latach wzrosło wyraźnie znaczenie uwzględniania wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Publikacja ta jest zwartym opracowaniem przedstawiającym podstawy wiedzy z zakresu ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej. Wyodrębniono w niej dwie części, z których pierwsza uwzględnia formalno – prawne wymagania ekologiczne, odnoszące się do procesu inwestycyjnego oraz do bieżącej działalności gospodarczej. W części drugiej zostały omówione rodzaje i skala obciążenia środowiska przez działalność gospodarczą w Polsce na tle innych krajów Europy.
Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych.
MIROSŁAW SZREDER
BADANIA OPINII
ISBN: 83-913162-5-4
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2002
CENA: 28,00 zł
Badania opinii publicznej oraz opinii konsumenckiej stanowią coraz ważniejsze źródło informacji dla polityków o postawach i oczekiwaniach społecznych, a dla producentów i handlowców o zmieniających się preferencjach i gustach konsumentów. Rola badań w demokratycznym społeczeństwie ciągle rośnie.
W książce tej autor omówił wiele ciekawych zagadnień dotyczących projektowania i realizacji tego typu badań. Publikacja może służyć pomocą studentom ekonomii, zarządzania lub nauk społecznych, a także może służyć jako podręcznik do zajęć ze studentami z przedmiotu Badania marketingowe lub Badania opinii publicznej.